โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โจทย์ปัญหาห.ร.ม.และค.ร.น.(G.C.F.&L.C.M. Problem Solving )
ชื่ออาจารย์ : นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,11:38  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..