โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
ชื่ออาจารย์ : นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,12:06  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบเศาส่วนโดยใช้1/2เป็นเกณฑ์
ชื่ออาจารย์ : นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,08:18  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โจทย์ปัญหาห.ร.ม.และค.ร.น.(G.C.F.&L.C.M. Problem Solving )
ชื่ออาจารย์ : นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,11:38  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..