โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ผู้บริหาร

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการต่างๆ
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2014
ปรับปรุง 08/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 475594
Page Views 573544
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 02-4610252
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
14 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
18 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
23 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
37 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
43 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859191
44 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
46 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
55 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
58 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 024258412
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
68 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
69 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
71 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
76 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
77 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
81 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
83 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
93 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
94 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
95 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
98 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
99 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
102 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
103 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
114 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
124 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
136 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
162 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
164 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
165 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
166 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
167 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
168 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173