โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสวรรค์ พรหมมาศ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุชาดา จงกลณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรัชญา เทียนอร่าม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจำลอง ตะกรุดแก้ว
ครู คศ.3