โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอมรา แก้วทราย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายพรพจน์ ภูผายาง
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวุฒินันท์ นาฎสกุล
ครูผู้ช่วย