โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
เรียนรวม

นางสาวลัดดารา สัมฤทธิ์รินทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภณิตา มาตรสงคราม
ครูอัตราจ้าง