โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ค. 57 อบรมยาเสพติดและคุณธรรม
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ เนตรนารี
27 มิ.ย. 57 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี2557
26 มิ.ย. 57 กิกรรมวันสุนทรภู่
12 มิ.ย. 57 วันไหว้ครู
โรงเรียนพิบูลประชาบาลจัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนให้กับนักเรียน วันที่12มิถุนายน2557
30 พ.ค. 57 กิจกรรมปลูกป่า
โครงการ Better Group ชวนน้องปลูกป่ารักษาธรรมชาติ ณ บางปู ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อัคคีปราการ