โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : พูลลาภ บุญรอดดิษฐ (เก่ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : caovta255235@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม